ilan studio

הסטודיו להכשרת מעצבי פנים

אזור סטודנטים

חומרי לימוד

סטודנט יקר שים לב!
חומרי הלימוד יהיו זמינים עבורכם לצפייה עד סוף תקופת הקורס.
אין להוריד/ או להפיץ את המצגות בכל צורה שהיא .

עשיית כל אחד מאלה מהווה הפרת זכויות יוצרים של הקורס ו/או המכללה.